ข้อมูลประกาศ

ประกาศวันที่ 18/10/2017
หัวข้อประกาศ แจ้งไปยัง นศ. รหัส 59-60 ให้เข้าร่วมฟังงานประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.(นักศึกษา 59-60 ต้องเข้าทุกคน )
สถานที่ ห้อง 242
ภาพประกอบ

ข้อมูลเอกสารแนบ

ลำดับที่ ชื่อเอกสาร เอกสาร


ย้อนกลับ