ข้อมูลประกาศ

ประกาศวันที่ 18/05/2018
หัวข้อประกาศ แจ้งสอบสหกิจศึกษา ให้ นศ. ทีผ่านการนิเทศสหกิจรอบที่ 2 เข้าสอบสหกิจ ในวันที่ 19 พ.ค. 2561 เวลา 9.00น. (ให้ นศ. เตรียมงานมานำเสนอพร้อมกับเอกสาร 5 บท)
สถานที่ ห้องแล็บ 3
ภาพประกอบ

ข้อมูลเอกสารแนบ

ลำดับที่ ชื่อเอกสาร เอกสาร


ย้อนกลับ