ข้อมูลประกาศ

ประกาศวันที่ 2/06/2018
หัวข้อประกาศ นักศีกษาที่ลงทะเบียนไม่ได้ ให้ไปลงทะเบียนที่สำนักทะเบียนนะครับ (แต่เอารายวิชาที่จะให้ลงมาให้ดูก่อนนะ)
สถานที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล
ภาพประกอบ

ข้อมูลเอกสารแนบ

ลำดับที่ ชื่อเอกสาร เอกสาร


ย้อนกลับ