ข้อมูลประกาศ

ประกาศวันที่ 30/01/2018
หัวข้อประกาศ แจ้งไปยังนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มารับเอกสารใบเทียบโอนรายวิชา
สถานที่ ห้อง 522 เพื่อนำไปดำเนินการชำระเงินที่ ฝ่ายการเงินต่อไป
ภาพประกอบ

ข้อมูลเอกสารแนบ

ลำดับที่ ชื่อเอกสาร เอกสาร


ย้อนกลับ