ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วันที่ 15/05/2017
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งไปยังนักศึกษาที่มีรายชื่อพ้นสภาพให้มาดำเนินการคืนสภาพ
สถานที่ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายละเอียด ภายในวันที่ 30 ม.ค. 2561
ภาพประกอบ

ข้อมูลเอกสารแนบ

ลำดับที่ ชื่อเอกสาร เอกสาร


ย้อนกลับ