ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วันที่ 17/04/2018
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ โรงแรมวีวิชขอนแก่น เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ไอที / IT Support 1 ตำแหน่ง ส่งใบสมัครด้วยตัวเอง
สถานที่ โรงแรมวีวิชขอนแก่น
รายละเอียด ติดต่อสอบถาม 043-236888
ภาพประกอบ

ข้อมูลเอกสารแนบ

ลำดับที่ ชื่อเอกสาร เอกสาร


ย้อนกลับ