ยินดีต้อนรับเว็บเพจสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประกาศ

ลำดับที่ วันที่ หัวข้อประกาศ สถานที่ เอกสารแนบ
1 05/08/2018 ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลดตามเอกสารแนบด้านล่าง แสดงข้อมูล
2 2/06/2018 นักศีกษาที่ลงทะเบียนไม่ได้ ให้ไปลงทะเบียนที่สำนักทะเบียนนะครับ (แต่เอารายวิชาที่จะให้ลงมาให้ดูก่อนนะ) สำนักทะเบียนและประมวลผล แสดงข้อมูล
3 31/05/2018 แจ้งไปยังวัชรพงษ์และเชาร์วิวัฒน์ ให้เข้ามาเอางานมาให้ดู พร้อมกับตรวจเอกสาร ในวันศุกร์ที่ 1 มิ.ย. 61 เวลา 9.30 น. ห้อง 522 แสดงข้อมูล
4 23/05/2018 แจ้งไปยัง นศ. สหกิจ (วัชรพงษ์ และ เชาวิวัฒน์) ให้นำงานที่แก้ไขและเอกสาร มาให้ดู วันที่ 24 พ.ค. เวลา 13.00 น. ห้อง 522 แสดงข้อมูล
5 18/05/2018 ให้นักศึกษาที่สอบสหกิจศึกษา พิมพ์แบบฟอร์มประเมินการสอบ ตามไฟล์ที่แนบ มาในวันสอบด้วยนะครับ พร้อมกับ เอกสารรูปเล่ม อย่างละ 7 ชุด ห้อง แล็บ 3 แสดงข้อมูล
6 18/05/2018 แจ้งสอบสหกิจศึกษา ให้ นศ. ทีผ่านการนิเทศสหกิจรอบที่ 2 เข้าสอบสหกิจ ในวันที่ 19 พ.ค. 2561 เวลา 9.00น. (ให้ นศ. เตรียมงานมานำเสนอพร้อมกับเอกสาร 5 บท) ห้องแล็บ 3 แสดงข้อมูล
7 27/03/2018 แจ้งไปยัง น.ศ.ที่ต้องการสอบ CE ภายในวันที่ 31 มี.ค. นี้ ห้อง 522 แสดงข้อมูล
8 10/02/2018 แจ้งไปยัง น.ศ.รหัส 59 และ 60 สาขาไอที ทุกคน เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน วันที่ 10 ก.พ. 61 (วันนี้) เวลา 15.45 น. ห้อง 522 แสดงข้อมูล
9 30/01/2018 แจ้งไปยังนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มารับเอกสารใบเทียบโอนรายวิชา ห้อง 522 เพื่อนำไปดำเนินการชำระเงินที่ ฝ่ายการเงินต่อไป แสดงข้อมูล
10 10/01/2017 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ประชุมพร้อมกัน วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. ห้อง Lab513 แสดงข้อมูล
11 5/01/2018 ประกาศแจ้งผลเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตของนักศึกษาที่ผ่านการประชุมวิชาการ ห้อง 522 แสดงข้อมูล
12 10/11/2017 ประกาศเลื่อนสอบ CE เป็นวันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.60 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง 522 แสดงข้อมูล
13 21/10/2017 กำหนดการสอบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 2560 วันเสาร์ที่ 11 พ.ย. 2560 เวลา 13.00 น. ห้อง 522 แสดงข้อมูล
14 20/10/2017 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันทหารฯ ปี พ.ศ. 2561 สามารถขอแบบฟอร์มขอผ่อนผันได้ที่ สำนักกิจการนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2560 แสดงข้อมูล
15 18/10/2017 แจ้งไปยัง นศ. รหัส 59-60 ให้เข้าร่วมฟังงานประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.(นักศึกษา 59-60 ต้องเข้าทุกคน ) ห้อง 242 แสดงข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับที่ วันที่ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ สถานที่ รายละเอียด เอกสารแนบ
1 24/04/2018 มีใครอยากลองเขียนหัวข้อโปรเจ็กต์นีับ้างมั้ยครับ ห้อง 522 ทำโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบจองสนาม แสดงข้อมูล
2 21/04/2018 รับสมัครอาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ภายในวันที่ 24 เม.ย. แสดงข้อมูล
3 17/04/2018 โรงแรมวีวิชขอนแก่น เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ไอที / IT Support 1 ตำแหน่ง ส่งใบสมัครด้วยตัวเอง โรงแรมวีวิชขอนแก่น ติดต่อสอบถาม 043-236888 แสดงข้อมูล
4 13/01/2018 ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาเสาร์อาทิตย์ที่มีการเทียบโอนต่างสถาบันสามารถตรวจสอบผลการเทียบโอนต่างสถาบัน บอร์ดหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชำระเงินค่าเทียบโอนที่ฝ่ายการเงิน อาคาร 1 แสดงข้อมูล
5 15/05/2017 แจ้งไปยังนักศึกษาที่มีรายชื่อพ้นสภาพให้มาดำเนินการคืนสภาพ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในวันที่ 30 ม.ค. 2561 แสดงข้อมูล

ปฏิทินกิจกรรม

ลำดับที่ วันที่ กิจกรรม สถานที่ ระยะเวลา
1 9/04/2018 กีฬาภายในโพธิ์ล้อมตาลเกมส์ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 07.30 - 16.00 น.
2 15/02/2018 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 08.00 - 18.00 น.
3 29/11/2017 เปิดงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวฯ ประจำปี 2560 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 07.00 - 10.00 น.
4 20/09/2017 ภาพกิจกรรมการประกวด Miss. & Mr. NEU. Freshy Day 2017 ห้องประชุมประภากร 3 อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 09.00 - 12.00 น.
5 7/09/2017 กิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม NEU Green University มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 08.00 - 12.00 น.
6 31/08/2017 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 หอประชุมประภากร คอนเวนชันฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 08.00 - 12.00 น.
7 8/08/2017 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 09.00 - 12.00 น.